Prehľadové materiály o umelej inteligencii a inteligentných technológiách

(Diakritika: kódovanie windows-1250, t.j. Windows pre stredoeurópske jazyky.)O netradičnom využití herných technológií a počítačových simulácií ľudského správania.

Seminár ČAV v SAV - Česko-slovenská informatika: Roboti nad Dunajem
(Bratislava 23.-24.10.2018):

Videozáznam: https://archive.tp.cvtisr.sk?41616046
Slidy prezentácie: http://marcelkvassay.sk/pdf/vazne-hry-simulacie-ludi_CAV_SAV_2018.pdf


Stroj, inteligencia, vedomie

Môžu vedomím ľudského typu disponovať aj inteligentné stroje a roboty?
Neformálne porovnanie dvoch prístupov k štúdiu ľudského vedomia.


Inteligentné technológie: pomoc alebo hrozba?

Audiozáznam diskusie o pozitívach a negatívach umelej inteligencie,
pôvodne vysielaný v relácii Večerné reflexie Rádia Regina 22.8.2017.


Sú počítačové hry len stratou času?

O netradičnom využití herných technológií a počítačových simulácií ľudského správania.
Prednáška pre stredoškolákov v rámci pravidelného cyklu Vedecká cukráreň 20.6.2017:

Videozáznam: https://www.youtube.com/watch?v=kJyw-11JKdU&feature=youtu.be
Skrátený prepis prednášky: http://vedanadosah.cvtisr.sk/su-pocitacove-hry-len-stratou-casu
Slidy prezentácie: http://marcelkvassay.sk/pdf/vazne-hry-simulacie-ludi_CVTI_2017.pdf
Reakcie účastníkov a rozhovor pre Rádio Regina: https://www.youtube.com/watch?v=Jrdl__QiFL0


Počítače ako cesta k novým poznatkom a zručnostiam

Rozhovor pre portál Veda na dosah.


Cesta k povolaniu

Rozhovor pre portál eductech.sk.


( O autorovi )